Monday, October 3, 2011

BHONDALA SONGS- 3

kanchan athalye | Monday, October 03, 2011 | Best Blogger Tips

ऐलमा पैलमा गणेशदेवा माझा खेळ मांडून दे करीन तुझी सेवा
गोदावरी काठच्या उमाजी नायका
आमच्या गावच्या भुलोजी बायका
एविनी गा तेविनी गा
आमच्या आया तुमच्या आया खातील काय दुधोंडे
दुधोन्ड्याची लागली टाळी आयुष देरे भामाळी
माळी गेला शेताभाता पाउस पडला येताजाता
पडपड पावसा थेम्बोथेम्बी थेम्बोथेम्बी आडव्या लोंबी
आडव्या लोंबती अंगणा
अंगणा तुझी सात वर्षे भोंडल्या तुझी सोळा वर्षे
आतुल्या मतुल्या चरणी चातुल्या
चरणी चारचोंडे हातपाय खणखणीत गोंडे
एकेक गोंडा विसाविसाचा साड्या डोंगर नेसायचा
नेसा ग नेसा बाहुल्यानो अडीचशे पाव्ल्यानो    

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Reddit
Feed

If you like this please Link Back to this article...Stumble Upon Toolbar

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Follow by Email

TOP
To Get Latest Update Subscribe Now !!!